¥35,000
1K 20m2
¥47,000
1K 24m2
¥50,000
1K 28.5m2
¥51,000
1K 26.5m2
¥55,000
1K 30m2
相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 1K 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 1K 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 1K 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 1K 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 1K
¥57,000
1K 27m2
¥60,000
1K 24m2
¥60,000
3DK 48.43m2
¥65,000
3DK 51.8m2
¥73,000
3DK 50.09m2
相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 1K 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 1K 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 3DK 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 3DK 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 3DK
¥55,000
1K 20.03m2
¥66,000
1R 32m2
¥66,000
1K 26.25m2
¥55,000
2K 39m2
¥59,000
2DK 35m2
相鉄いずみ野線南万騎が原駅 アパート 1K 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 1R 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 1K 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 2K 相鉄いずみ野線緑園都市駅 アパート 2DK